Catalogues with Makita Specials


Makita

11 Jun. 2024 – 29 Jul. 2024

Makita Specials


Makita 2200W 230mm Angle Grinder 628399

11 Jun. 2024 – 29 Jul. 2024

Makita 720W 13mm Impact Drill

18 Jun. 2024 – 15 Jul. 2024

Makita 1050W 190mm Circular Saw 605146

11 Jun. 2024 – 29 Jul. 2024

Makita 940W 100mm Belt Sander 605155

11 Jun. 2024 – 29 Jul. 2024

Makita 1650W 255mm Mitre Saw  124090

11 Jun. 2024 – 29 Jul. 2024

Makita 2000W 235mm Circular Saw 384788

11 Jun. 2024 – 29 Jul. 2024

Makita Product Specification


Retail and Product News